ఆధ్యాత్మిక గురువు: వార్తలు

#123123: 2023లో లాస్ట్ డే.. వందేళ్లకోసారి వచ్చే ఈ రోజు ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసా? 

2023లో చివరి రోజు గురించి గూగుల్ చాలా ప్రత్యేకమైన పోస్ట్‌ను షేర్ చేసింది. ఇందులో నేటి తేదీ అంటే 31 డిసెంబర్ 2023 ప్రాముఖ్యతను తెలియజేసింది.