గుండె: వార్తలు

13 Nov 2023

డిన్నర్

Dinner: రాత్రి 7 గంటల లోపు భోజనం చేస్తే బోలెడన్నిఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

శరీర ఆరోగ్యానికి మంచి ఆహారం ఎంత ముఖ్యమో, సరైన సమయంలో ఆ ఆహారం తీసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం.

గుండె పదిలంగా ఉండాలంటే పొట్టు ఉన్న పెసరపప్పును తీసుకోవాలి

ఈ కాలంలో పొట్టు ఉన్న పెసరపప్పును తీసుకొనే వారి సంఖ్య చాలా తక్కువ.