బెల్లం: వార్తలు

Jaggery benefits: భోజనం తర్వాత బెల్లం తింటే.. బోలెడన్ని ప్రయోనాలు 

చాలా మంది ఆహారం తిన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా బెల్లం తింటారు. బెల్లం తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.