రన్నింగ్: వార్తలు

24 Feb 2023

ప్రపంచం

గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును సృష్టించిన సూఫియా సూఫీ

భారత్ ఆల్ట్రా రన్నర్ సుఫియా సూఫీ ఖాన్ మరోసారి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు సృష్టించింది . ఖతార్‌లో వేగవంతమై నరన్నింగ్ పూర్తి చేసి ఈ ఘనతను సాధించింది. తన కెరియర్‌లో నాల్గొసారి గిన్నిస్ ప్రపంచ రికార్డును సాధించడానికి ఎన్నో అడ్డంకులను ఆమె అధిగమించింది.