ఆర్మేనియా: వార్తలు

గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్‌: హెలికాప్టర్‌పై వేలాడుతూ ఒక నిమిషంలో 32 పుల్ అప్స్

ఆర్మేనియాకు చెందిన అథ్లెట్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. హమాజాస్ప్ హ్లోయన్ అనే వ్యక్తి హెలికాప్టర్‌ స్కిడ్‌లపై వేలాడుతూ 1నిమిషంలో 32 పుల్ అప్స్ సాధించి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్‌ను బద్దలు కొట్టాడు.