సేవా రంగం: వార్తలు

Service Sector: సేవా రంగం వృద్ధిలో క్షీణత.. 7 నెలల కనిష్టంలో భారత్

భారతదేశంలో సేవా రంగం (SERVICE SECTOR) అక్టోబర్‌లో ఏడు నెలల కనిష్టానికి దిగిపోయింది. ఈ మేరకు వృద్ధి రేటు మందగించింది.