హోండురాస్: వార్తలు

21 Jun 2023

అమెరికా

హోండురాన్: మహిళా జైలులో ఘర్షణ; 41మంది ఖైదీలు మృతి

మధ్య అమెరికాలోని స్వతంత్ర దేశమైన సెంట్రల్ హోండురాస్‌లోని మహిళా జైలులో బుధవారం అల్లర్లు చెలరేగాయి.