పెంపుడు జంతువులు: వార్తలు

పెట్: మీ పెంపుడు కుక్కలను ఇంట్లో ఆడించాలనుకుంటే ఇలా చేయండి 

పెంపుడు కుక్కపిల్లను బయటకు తీసుకెళ్ళడమే కాదు, ఇంట్లో కూడా ఆడించవచ్చు. ప్రతీసారీ బయటకు తీసుకెళ్ళడమే కాకుండా ఇంట్లో కూడా అప్పుడప్పుడూ ఆడిస్తూ ఉండాలి.

11 Apr 2023

పెట్

జాతీయ పెంపుడు జంతువుల దినోత్సవం: జంతువులు పెంచుకుంటున్న వారు ఈరోజు చేయాల్సిన పనులు 

2006లో మొదటిసారిగా జాతీయ పెంపుడు జంతువుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతీ దేశంలో ఏప్రిల్ 11వ తేదీన ఈరోజును జరుపుకుంటారు.