బెలారస్: వార్తలు

హక్కుల కార్యకర్త, 'నోబెల్' గ్రహీత అలెస్ బియాల్‌యాస్కీకి పదేళ్ల జైలు శిక్ష

బెలారస్‌కు చెందిన నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత, ప్రముఖ న్యాయవాది, మానవ హక్కుల కార్యకర్త అలెస్ బియాల్‌యాస్కీకి శుక్రవారం కోర్టు 10 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించింది.