ఉగాండా: వార్తలు

02 Dec 2023

మహిళ

70 year old woman: ఆశ్చర్యం.. కవలలకు జన్మనిచ్చిన 70 ఏళ్ల వృద్ధురాలు 

70ఏళ్ల వయసులో ఓ వృద్ధురాలు తల్లి అయ్యింది. అది కూడా కవలలకు జన్మనిచ్చింది. ఇది ఎక్కడ జరిగింది? ఈ వయసులో ఇది ఎలా సాధ్యమైంది? తెలుసుకుందాం.