ఫోన్‌ పే: వార్తలు

ZestMoney కంపెనీ మూసివేత.. 150 మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు

బీఎన్‌పీఎల్ స్టార్టప్ 'జెస్ట్‌మనీ(ZestMoney)'ని మూసివేస్తున్నట్లు కంపెనీ యాజమాన్యం ప్రకటించింది.