ఇంటి చిట్కాలు: వార్తలు

జ్ఞానదంతం నొప్పి పెడుతోందా? ఇంటి చిట్కాలు ప్రయత్నించండి 

జ్ఞానదంతం వచ్చేటపుడు నొప్పి చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. దవడ మూలలో మరో దంతానికి స్థలం లేనపుడు ఈ దంతం వస్తుంది. అందుకే దవడ మూలలో నొప్పి కలుగుతుంటుంది.

ప్రపంచ ఆస్తమా దినోత్సవం: చరిత్ర తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు, నియంత్రించే చిట్కాలు 

ప్రతీ సంవత్సరం మే నెలలో వచ్చే మొదటి మంగళవారం రోజున ప్రపంచ ఆస్తమా (ఉబ్బసం) దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు.