మొక్కలు: వార్తలు

నీరు తాగకున్నా ఈ మొక్కలు బతుకుతాయి

సాధారణంగా ఏ మొక్కలకైనా జీవించాలంటే నీరు తప్పనిసరి. కానీ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ లో ఉన్న కొన్ని ప్రత్యేక మొక్కలు మాత్రం నీటిని తీసుకోకున్నా జీవిస్తాయి.

క్రేటమ్ గురించి విన్నారా? దానివల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకోండి

క్రేటమ్ మొక్క గురించి మీకు తెలుసా? బహుశా తెలిసి వుండదు. ఈ మొక్క ఎక్కువగా ఆగ్యేయాసియా దేశాలైన థాయ్ లాండ్, మలేషియా, ఇండోనేషియా దేశాల్లో దొరుకుతుంది.