డబ్బు: వార్తలు

డబ్బు గురించి పిల్లల్లో ఏ విధంగా అవగాహన కల్పించాలో తెలుసుకోండి

డబ్బు ఉండడం కన్నా దాన్నెలా ఖర్చుపెట్టాలో తెలిసినవాళ్లే ఎక్కువ ఆనందంగా ఉంటారు. డబ్బు దాచుకోవడం, ఖర్చుపెట్టడమనేది ఒక కళ. ఆ కళ అందరికీ రాదు, నేర్చుకోవాల్సిందే.

13 Feb 2023

బంధం

మీ స్నేహితులకు అప్పు ఇచ్చారా? వసూలు చేయడం ఇబ్బందిగా ఉందా? ఇలా చేయండి

ఫ్రెండ్స్ కి డబ్బిచ్చినపుడు వాటిని మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వమని అడగడం కన్నా ఇబ్బంది మరోటి ఉండదు. అడిగితే ఏమనుకుంటారోనన్న అనుమానంతో చాలామంది అడగకుండా ఆగిపోతుంటారు.

మ్యూఛువల్ ఫండ్స్: సిప్ లో తొందరగా ఇన్వెస్ట్ ఎందుకు చేయాలో తెలుసుకోండి

మ్యూఛువల్ ఫండ్లలో ఎంత తొందరగా పెట్టుబడి పెడితే అంత ఎక్కువ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విషయం ఎవరికైనా చెబితే పెట్టుబడి పెట్టడానికి డబ్బుండాలి కదా అంటారు.