ఆయుర్వేదం: వార్తలు

ఆయుర్వేద మందులు హాని చేస్తాయా? ఆయుర్వేదంపై జనాల్లో ఉన్నా అపోహలు

భారతదేశ సంస్కృతిలో ఆయుర్వేదం కూడా ఒక భాగం. ఎందరో మహర్షులు ఆయుర్వేద జ్ఞానాన్ని భారతావనికి అందించారు. 5వేల యేళ్ళ క్రితం నుండి ఆయుర్వేదం వాడుకలో ఉంది.

మీ శరీరానికి 5రకాల ఆరోగ్యాన్ని అందించే సుగంధ చందనం

ఆయుర్వేద మూలికయిన గంధపు చెట్ల నుండి వచ్చే చందనం, ఆరోగ్యానికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ చందనం, నూనె రూపంలో, పొడిరూపంలో మార్కెట్ లో అందుబాటులో ఉంటుంది.