చిలీ: వార్తలు

53ఏళ్ల వ్యక్తిలో బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్; చిలీలో మొదటి కేసు గుర్తింపు

బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్ మనుషులకు సోకదనే అపోహ ఇన్నాళ్లూ ఉండేది. అయితే అది తప్పని తేలింది. తాజాగా చిలీ దేశంలో ఓ మనిషిలో బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్‌ను గుర్తించారు.