ఉత్తర కొరియా: వార్తలు

Northkorea: చెత్తతో నిండిన బెలూన్లను ఎగరేసిన  ఉత్తర కొరియా .. దక్షిణ కొరియా విమానాశ్రయ కార్యకలాపాలకు అంతరాయం 

ఉత్తర కొరియా చెత్తతో నిండిన బెలూన్‌లను ప్రయోగించడంతో దక్షిణ కొరియాలోని ఇంచియాన్ విమానాశ్రయం మూసివేశారు.